Τι πρέπει να κάνω αν το κατάστημα είναι κλειστό κατά την άφιξή μου;